ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560


เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :