ประชาสัมพันธ์การประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ เนี่องในวันผู้สูงอายุแห่่งชาติ
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงาน สกสค.
 ประชาสัมพันธ์การประกวดหมอลำ
 ประชาสัมพันธ์การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดวงดนตรีสตริง
 ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 26 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพม. 26
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 26 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพม. 26
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่แต่งตั้งฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ (ย้าย)
 ขั้นตอนการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซต์ สพม. 26

 ประกาศโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง
 ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประกาศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
 ประกาศโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและระบบไฟฟ้า
 ประกาศโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการห้องเรียนพิเศษ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 26 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพม. 26

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 26 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพม. 26
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 26 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพม. 26
 ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการการคืนครูให้นักเรียน
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่แต่งตั้งฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ (ย้าย)
 ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่องการสอบแข่งขันวัดความรู้คามสามารถวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (SPK MATHS TEST 2015)
 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2558
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 โรงเรียนยางวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฯ
 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประชาสัมพันธ์การสอบวัดศักยภาพนักเรียน SPK.TEST ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557

 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ข่าวการศึกษา